جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
روابط عمومی

جایگاه و نقش روابط عمومی در هر سازمان بر کسی پوشیده نیست. روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی بدنه اصلی سازمان و مخاطبین محیط خارجی و جامعه پیرامونی ان و نیز بازوی مشاوره ای مجموعه مدیریت سازمان از اهمیت به سزایی برخوردار است. فعاليت این حوزه تأثير بسزايي در شناساندن سازمان به مخاطبان و بالا بردن بازدهي کار سازمان دارد. 
روابط عمومي و امور بين الملل مرکز رشد فناوری رازی داراي وظايف مختلف و متنوعي از قبيل ارتباط با رسانه ها، تشريفات، برگزاري همايش ها، جشنواره ها و نمايشگاه ها، سنجش افکار و تبليغات و... می باشد.

اهداف

  • ايجاد ارتباط با مراكز علمي ملی
  • شناساندن مرکز رشد فناوری رازی به مجامع ملی
  • ايجاد زمينه اعزام کارآفرینان به همايش ها و كنگره هاي داخلي
  • دعوت از اساتيد برجسته براي شرکت در همايش ها و کنفرانس هاي مرکز 
  • عقد تفاهم  نامه علمي  پژوهشي با دانشگاه ها و مراكز معتبر علمي