جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
روابط بین الملل

روابط بین الملل در راستای اهداف بلند مدت مرکز رشد و به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی و تبادل اطلاعات با کشورهای مختلف اهداف مهمی دارد که مهمترین آن ها به شرح زیر است:

  • انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادها به منظور ایجاد و تحکیم همکاریهای چندجانبه در زمینه های مختلف بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی با سایر کشورها، سازمانها، و انجمن های بین المللی
  • پیش‌بینی حق عضویت انجمن های ملی، بین‌المللی
  • بسترسازی برای جذب سرمایه های خارجی برای قابلیتها و ظرفیتهای فناوری ها و تولید تجهیزات ارتباطات وفناوری اطلاعات
  • ارائه راهکارهای مناسب برای جذب و مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش بازارهای صادراتی