جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
خدمات عمومی

خدمات استقرار

 • فضاي اداري 
 • سالن اجتماعات و اتاق جلسات 
 • تجهيزات اداري 
 • غذاخوري 
 • بانك و پست 
 • فروشگاه 
 • درمانگاه و سالن ورزش

خدمات اداری

 • اسکان، تجهیزات اداری، سالن کنفرانس، اتاق جلسات، تایپ و تکثیر، کارپردازی، کتابخانه، حمل و نقل
 • منشي گري، خدمات تايپ و تكثير، مركز تلفن، كارپردازي، فاکس، تلفن، نشر و تکثير، اتاق سمينار و جلسات

خدمات مالی و اعتباری

 • تخصیص اعتبارات خدماتی اولیه جهت آغاز به کار تیم پژوهشی
 • تخصیص اعتبارات حمایتی مصوب دوره های رشد و رشد مقدماتی
 • معرفی به نهادهای طرف قرارداد جهت اخذ تسهیلات - فعالیت و رایزنی جهت جذب اعتبارات حمایتی سایر بخشهادر زمینه فعالیتهای واحد فناور