جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
خدمات فنی و تخصصی

خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

  • خدمات قابل ارائه در این بخش شامل کارگاه ها و آزمایشگاه های موجود در مرکز رشد و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی می باشد.

خدمات انفورماتیک

  • کامپیوتر، اینترنت پر سرعت و سایر امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

خدمات آموزشی 

  • آموزش های عمومی: شامل دوره هایی که مورد استفاده عمومی شرکت های مستقر در مرکز رشد بوده و بصورت دوره های کوتاه مدت، سمینارها و کارگاه های آموزشی برگزار می گردد.
  • آموزش های تخصصی:  شامل دوره هایی که با توجه به نیاز تخصصی موسسات و بنا به درخواست آنان برگزار می گردد.

خدمات بازاریابی
همکاری با واحد های فناور در زمینه:

  • چاپ بروشور و کاتالوگ
  • حضور در نمایشگاه های تخصصی
  • اطلاع رسانی، درج اخبار شرکت ها در خبرنامه
  • کمک به شرکت ها در جهت بازاریابی و عقد قرارداد با حامیان بخش خصوصی
  • اقدامات اولیه برای راه اندازی نمایشگاه