جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
لیست واحدهای خارج شده موفق
نام واحد فناور مدیرعامل ایده محوری شماره تماس
detail مهرنام زیست فناور رازی آرمان سعادتی تولید كيت های الايزاي تشخیصی 09120258192
detail ادمان تک مهندس رضا کیاپاشا طراحی و ساخت اولتراسانتريفیوژ دارويی 026-34485113