جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
لیست واحدهای خارج شده موفق
نام واحد فناور مدیرعامل ایده محوری شماره تماس
detail مهرنام زیست فناور رازی آرمان سعادتی تولید آزمایشگاهی کیت الایزای تشخیص سرمی آلودگی به بروسلوز در گاو 09120258192
detail ایمن فراورده سلیم دکتر مجید افشاریان توليد واکسن پنجگانه توکسوئيدي کلستريديومي 051-35424437