جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
لیست واحد های مستقر در دوره رشد
نام واحد فناور مدیرعامل ایده محوری شماره تماس
detail تعاوني دانش بنيان تکوين آزمايش پارسه دکتر مجتبي ذوالفقاري ساخت فريز دراير صنعتي 09188685167
detail پزشکی زیست سالک دکتر حمید دانشور تولید واکسن سالک 09140317248
detail ايمن فرآورده سليم دکتر مجيد افشاريان توليد واکسن پنجگانه توکسوئيدي کلستريديومي