جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
استراتژی و خط مشی مرکز رشد فناوری رازی

استراتژی مرکز رشد به شرح زیر تدوین شده است: 

  • حمایت از شرکت های نوبنیاد به منظورکاهش ریسک سرمایه گذاری جهت ارائه خدمات و تولید 
  • هدایت ایده ها به سمت تولید و عرضه محصول قابل اعتماد با ارزش افزوده بالا
  • حفظ و حراست از ایده های نو 
  • حمایت از سرمایه های فکری و مادی

خط مشی مرکز رشد
مرکز رشد فناوری رازی به عنوان محور اساسی توسعه کسب و کار دانش بنیان در حوزه های فرآورده های بیولوژیک پزشکی و دامپزشکی تلاش می نماید تا با رویکرد تعالی مستمر و  ارائه بهترین خدمات به واحدهای فناور، مخترعین و کارآفرینان جوان، نقشی اساسی در توسعه اقتصادی، علمی و فناوری کشور ایفا نماید.