جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
اساسنامه مرکز رشد فناوری رازی

بسمه تعالی

مقدمه

به منظور حمايت از ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط و نيز شركت­هاي دانش­بنيان، مركز رشد فناوری رازی وابسته به موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی براساس مجوز زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسيس و مطابق مفاد اين اساسنامه، مصوبات هيأت امناي موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی و قوانين، ضوابط و مقررات مربوطه اداره مي­شود.

در اين اساسنامه، "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" به اختصار "وزارت" ، " موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازی رازی" به اختصار "موسسه"، "كميته تخصصي فناوري" به اختصار "كميته" و "مركز رشد" به اختصار"مركز" ناميده مي­شود.

 

ماده 1 اهداف

1-1 ایجاد فضای لازم جهت رشد و گسترش واحدهای فناور در حوزه زيست فناوری و ساير رشته ها و صنایع وابسته و مرتبط و كمك به اين واحدها جهت توليد و توسعه محصولات قابل عرضه به بازار

2-1 ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت كارآفرينان، دانش­ آموختگان دانشگاهي و فناوران

3-1 ايجاد زمينه ­هاي لازم براي تجاری سازي دستاوردهای تحقیقاتی

4-1 کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری (خدمات و محصولات)

5-1 توسعه شبكه همكاري بين بخش­هاي تحقيقاتي و محيط كسب و كار

 

ماده 2- وظایف و اختيارات مركز

1-2 ارائه خدمات و مشاوره­های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده ­های نو به محصولات قابل تجاری ­سازی

2-2 جذب و پذيرش واحدهاي فناور داراي ايده‌هاي همسو با زمينه فعاليت مركز

3-2 حمایت مالی  و سایر حمایت  ها از واحدهای فناور مستقر در مرکز

4-2 نظارت و ارزيابي فعاليت­هاي واحدهاي فناور مستقر در مركز

5-2 فراهم آوردن امكانات و زيرساخت­هاي لازم جهت توسعه واحدهاي فناور

6-2 ايجاد زمينه‌هاي لازم براي تجاري‌سازي محصولات فناورانه

 تبصره 1 : انجام فعالیت­های زیر توسط مرکز ممنوع است :

الف) مشارکت در سهام واحدهای فناور (دريافت سهام و رويالتي از واحدهاي فناور مستقر در مركز توسط شركت هلدينگ متعلق به مؤسسه با تأييد هيأت امنا بلامانع است)

ب) استخدام هيأت علمی به عنوان اعضاي ستاد مركز (مأموريت اعضاي هيأت علمي از دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزشي و پژوهشي به ستاد بلامانع است)

ج) انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی به استثناي موارد زیر :

  • پروژه ­های مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه مرکز
  • پروژه­ هایی که به قصد ارجاع به واحدهای فناور مستقر در مركز منعقد می­شود.

 

ماده 3- محل فعاليت

محل فعاليت مركز در موسسه مي باشد.

 

ماده 4- ارکان مرکز

1-4 هيأت امنا

2-4 سازمان موسس

3-4 رئيس مرکز

4-4 شورای مرکز

 

ماده 5 هیأت امنا

هیات امنای مرکز همان هیات امنای موسسه است.

 

ماده 6- وظائف و اختیارات هيأت امنا

1-6 تصويب آیین­ نامه ­های داخلي هيأت امنا

2- 6 تصويب نمودار سازماني و تشكيلات مركز براساس ضوابط و مقررات مربوط

3- 6 تصويب الحاقيه و متمم‌هاي مورد نياز در آئين­ نامه ­هاي مالي معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مؤسسه به‌طوري كه پاسخگوي نيازهاي سازماني و عملياتي مركز باشد.

4- 6 بررسي و تصويب بودجه سالانه و تفصيلي مركز كه از طرف رئيس مؤسسه پيشنهاد مي­شود.

5- 6 تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن با رعايت ضوابط و مقررات

6- 6 كوشش براي جلب كمك­ هاي مالي و امكانات از اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت ضوابط و مقررات

7- 6 تاييد اصلاح یا تغییر اساسنامه و ارائه آن به وزارت جهت تصويب در كميته

8-6 تأييد انحلال مركز و ارائه آن به وزارت جهت تصويب در كميته

 

ماده 7- وظایف و اختيارات مؤسسه

1-7 تأمین منابع مالی مورد نیاز مركز

2-7 انتصاب رئيس و اعضاي شوراي مركز

3-7 تأمین ستاد مدیریتی و نیروی انسانی بخش ستادی

4-7 تأمين فضاي فيزيكي و زيرساخت‌هاي لازم جهت راه ­اندازي مركز

5-7 پیشنهاد انحلال مرکز به هيأت امنا

6-7 پيشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هيأت امنا

 

ماده 8- رئيس مركز

 رئيس مركز كه با تأييد و تفويض رئيس مؤسسه نماينده قانوني مركز نزد مراجع حقيقي و حقوقي است از ميان افراد با تجربه و با حكم رئيس مؤسسه منصوب مي­شود.

 

ماده 9 وظايف و اختيارات رئيس مركز

1-9 مديريت و هدايت امور مركز و نظارت برحسن اجراي كليه فعاليت‌هاي آن در چارچوب اساسنامه، مصوبات هيأت امنا، ضوابط و مقررات مربوطه

2-9 امضاي اسناد مالي و اداري مركز در چارچوب ضوابط و مقررات

3-9 عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

4-9 تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه و تفصيلي پس از تأييد شوراي مركز به رئيس مؤسسه

5-9 تنظيم و پيشنهاد برنامه سالانه و 5 ساله پس از تأييد شوراي مركز به رئيس مؤسسه

6-9 ارائه گزارش عملكرد سالانه مركز به مؤسسه و هيأت امنا و وزارت

7-9 ارزيابي و نظارت بر فعالیت­های واحدهای فناور مستقر در مركز براي حصول اطمينان از انطباق فعاليت ­ها با اهداف پيش­بيني شده در برنامه­كاري مصوب واحدهاي فناور

8-9 برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تأمین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد

تبصره 2 : انجام بندهاي 2-9 و 3-9 ، در صورت تفويض اختيار ازسوي رئيس مؤسسه قابل اجرا خواهد بود.

 

ماده 10 ترکیب شورای مرکز رشد

1-10 رئیس مرکز رشد(رییس شورا)

2-10 معاون مرکز رشد(دبیر)

3-10 دو نفر از مدیران صنایع و یا دستگاه های اجرائی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد

4- 10 سه  نفر از محققان و یا کارشناسان مبرّز به رشته تخصصی متناسب با فعالیت های مرکز رشد

5-10 یک نفر کارشناس مبرّز اقتصادی

6-10 یک نفر از مدیران شرکت های خصوصی فعّال در زمینه فنّاوری

تبصره 3 : كليه اعضاي ماده 10 با حكم رئيس مؤسسه منصوب مي­شوند.

 

ماده 11- وظایف و اختیارات شورای مرکز 

1-11 تعيين خط ­مشي و برنامه ­هاي كوتاه مدت و بلند مدت مركز در چارچوب سياستها و مصوبات هيأت امنا و وزارت

2-11 تصويب آئين نامه ها و شيوه نامه هاي مرتبط و مورد نياز مركز

3-11  تصميم‌گيري در مورد جذب و پذيرش واحدهاي فناور

4-11 تصویب خط مشی، سیاست های مالی و عملی مرکز رشد

5-11 پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیت های مرکز رشد به هیات امنا

6-11 تأیید تراز مالی (حساب سود و زیان) سالانه مرکز رشد بر اساس شاخص های مصوب جهت ارایه به هیات امنا

7-11 تأیید آیین نامه های اجرایی مرکز

8-11 تصویب صلاحیت واحد های فنّاوری جهت استقرار در مرکز

9-11 بررسی عملکرد سالانه مرکز

10-11 پیشنهاد انحلال مرکز رشد به مؤسسه

11-11 پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مؤسسه

 

ماده 12- مقررات مالی- معاملاتي ، اداري  و تشكيلاتي

مركز از نظر مقررات مالی – معاملاتي و اداري و تشكيلاتي تابع آئين نامه مالي – معاملاتي و اداري و تشكيلاتي مؤسسه و ساير آئين نامه های خاصی است که به تصويب هيأت امنای مرکز می رسد، مي باشد.

 

ماده 13- منابع مالی

منابع مالی مركز عبارتند از :

1-13 اعتبارات مؤسسه

2-13 درآمدهاي اختصاصي حاصل از فعاليت‌هاي مرتبط با مأموريت مركز

3-13 کمک­های دريافتي از اشخاص حقیقی و حقوقی دولتي و غير دولتي

 

ماده 14- سال مالي مركز عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هرسال شروع و به پايان اسفند ماه همان سال ختم مي شود.

 

ماده 15- انحلال

1-15 مركز در موارد زير پس از تصويب کميته وزارت منحل مي شود :

1-1-15 به پيشنهاد مؤسسه

2-1-15 در صورت تخلف از مقررات اساسنامه، مصوبات و ضوابط وزارت و ساير قوانين و مقررات جاري كشور به تشخيص وزارت

3-1-15 از دست دادن شرايط ايجادي و يا عملكرد ضعيف به تشخيص وزارت

2-15 درصورت اعلام موافقت كميته با انحلال مركز، هيأت تسويه‌اي مركب از نماينده حقوقي مؤسسه و رئيس مركز با رعايت مقررات قانوني در مدتي كه كميته تعيين مي كند امر تسويه را به عهده خواهد داشت.

3-15 در صورت تسويه مؤسسه موظف است :

1-3-15 تمامي تعهدات مركز را در برابر وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها، شهرداريها، ساير اشخاص حقيقي و حقوقي انجام دهد يا با توافق صاحبان حق تعهدات مركز را بپذيرد.

2-3-15 تمامي امتيازات و اموالي را كه از منابع عمومي و دولتي در اختيار مركز قرار گرفته است مسترد نمايد يا موافقت صاحبان حق دال بر واگذاري امتيازات و اموال به مؤسسه را ارائه نمايد.

 

ماده 16- مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است تابع ضوابط و مقررات موسسه، وزارت و ساير مراجع ذي ربط است.

 

ماده 17- هرگونه تغيير درمفاد اساسنامه با پيشنهاد شورای مرکز و تأييد هيأت امنای مرکز امکان پذير می باشد..

 

ماده 18- اين اساسنامه مشتمل بر 18  ماده و 3 تبصره در تاريخ31/6/93 به تصويب کميته تخصصی فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا  است.