مهمترین رویدادهای مرکز رشد
حوزه های فعالیت مرکز رشد

حوزه های فعالیت مرکز رشد فناوری رازی به شرح ذیل میباشد:

 • تحقیق و توسعه صنایع بالادستی
 • تحقیق و توسعه صنایع پایین دستی
 • فرمولاسیون، فیلینگ، بسته بندی
 • توليد محصول نهائي(واکسن، دارو، کیت های تشخیصی و فرآورده های بیولوژیک)
 • اتاق های تميز
 • تضمين کيفيت
 • توسعه فرآيند
 • آناليز مواد و روش ها
 • انتقال دانش فنی
 • تجهيزات پزشکی و آزمايشگاهی
 • کلينيکال تريال
 • فناوری اطلاعات
 • بازاريابی
 • بازرگانی