بایگانی اخبار
  • کارگاه آموزشی تجاری سازی تحقیقات

    مدیریت تجاری سازی و بازاریابی مرکز رشد به منظور آشنايي واحد های فناور و شرکت های دانش بنيان با فرآيند تجاری سازی، کارگاه آموزشی با عنوان تجاری سازی تحقیقات برگزار نمود.

    يکشنبه, مهر 27, 1393