دانلود سریع فرم های پذیرش طرح
جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
فرایند پذیرش طرح ها و ایده ها

فرآيند پذیرش طرح‌ها و ايده‌ها داراي مراحلي به ترتيب زير مي‌باشد:

مرحله اول: در این مرحله صاحب ایده و طرح، فرم درخواست پذیرش واحدهای فناور را دريافت نموده و سوالات داخل فرم را با دقت تكميل و به آدرس ايميل info@rvsri-stp.ir ارسال می‌كند. (لطفا فرم تكميل شده را به دو  فرمت word و pdf  ارسال نماييد)

مرحله دوم: در اين مرحله ايده ثبت شده در بانك اطلاعاتي ايده توسط كارشناسان ارزيابي شده و ايده‌هاي با قابليت تجاري‌سازي بهتر انتخاب مي شوند. 

مرحله سوم: مرحله بعدي انتخاب و اولويت‌بندي ايده‌ها توسط كارشناسان  انجام مي‌شود و پس از تأييد و انتخاب ايده‌هاي برتر، طرح‌ها در این مرحله مجددا داوری و ارزیابی شده و پر امیدترین طرح‌ها از نظر فنی و بخصوص از دید تجاری، پس از تایید براي مشاركت انتخاب مي‌شود.

مرحله چهارم: در اين مرحله از مجري درخواست مي شود برنامه زمانبندي و فازبندي پروژه را به صورت دقيق مشخص نمايد و در اختيار کارشناسان قرار دهد .

مرحله پنجم: پس از اتمام مراحل ساخت و يا توسعه طرح، در اين مرحله راه تجاری سازی و اجراء ( تاسیس شرکت نوپا ، انتقال لیسانس تکنولوژی، شراکت در تجاری سازی و...) مشخص و اجرايي مي شود. همچنين مجری و مسئول تجاری‌سازی پروژه مشخص شده و خلق ارزش افزوده پیگیری می‌شود.

مرحله ششم: جذب سرمايه گذاران و ادامه سرمايه گذاري براي رشد و آماده سازي براي بازار، آخرین مرحله‌ای است که در این واحد به انجام می رسد.

مرحله هفتم: تهیه طرح کسب و کار بر اساس فهرست مندرجات طرح کسب و کار.