جدیدترین رویدادهای مرکز رشد
استقرار و مزایای استقرار در مرکز رشد

متقاضیان ورود

 • گروه های کاری و هسته های تحقیقاتی صاحب ایده (دارای شخصیت حقیقی)
 • شرکت های کوچک و متوسط دارای طرح تجاری (Business Plan)
 • واحدهای تحقیق و توسعه نوپای شرکت ها (R&D )

استقرار واحدهای فناور
واحدها پس از پذیرش با توجه به سابقه، تخصص و تجربه تیم کاری در یکی از دوره های زیر پذیرش می شوند:

دوره رشد مقدماتی
دوره ای حداکثر 6 ماهه است که در آن به افراد و یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزش های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری،تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت های حقوقی مستقل داده می شود.در صورت موفقیّت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحد های نوپا می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند.زمان این دوره تا 9 ماه قابل افزایش است.

درصورت دستیابی به شاخص های زیر واحد از دوره پیش رشد به دوره رشد ارتقاء می یابد: 

 • تثبیت یا پیاده سازی ایده
 • تکمیل تیم کاری و ثبت شرکت
 • تکمیل طرح تجاری برای ورود به دوره رشد

دوره رشد
دوره ای است حداکثر 3 ساله که طی آن واحد های فنّاوری مستقر در مرکز رشد به معیار های رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند.زمان این دوره با تصویب هیات امنا تا 5 سال قابل افزایش است.
درصورت دستیابی به شاخص های زیر واحد از دوره رشد به دوره توسعه فناوری ارتقاء می یابد: 

 • پیاده سازی و تست کامل ایده
 • تشکیل و تثبیت ساختار سازمان
 • ورود به بازارهای داخلی
 • تکمیل طرح تجاری برای ورود به دوره توسعه فناوری

دوره توسعه فناوری
تعریف:
دوره ای است که در طول آن واحدهای فناور به بلوغ تجاری دست پیدا می کنند و از ساختار سازمانی مناسب برخوردار می شوند. در این مرحله با تمرکز بر روی بازار و حضور موثر در نمایشگاه ها، محصول/خدمت وارد بازار می شود.

طول دوره: حداکثر 3 سال

سقف اعتبار: .... میلیون ريال 
اعتبار اختصاص داده شده در این دوره در زمینه های مختلف شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ، استقرار در فضاهای مستقل ، تبلیغات و بازاریابی ، ثبت پتنت ، توسعه ایده و فعالیت های فناورانه واحد هزینه می شود.

درصورت دستیابی به شاخص های زیر واحد می تواند تقاضای استقرار در  مرکز رشد را نماید: 

 • ورود به بازارهای ملی و بین المللی
 • استقرار در ساختمانهای توسعه فناوری
 • توسعه کمی و کیفی فعالیت های فناورانه واحد

 مزایای استقرار در مرکز رشد

 • هم افزایی بین واحدها و هسته های فناور مستقر
 • سهولت در برقراری ارتباط با جوامع دانشگاهی و تحقیقاتی، صنایع و سازمانهای اجرایی
 • نزدیکی مراکز علمی و فناوری
 • سهولت دسترسی به منابع انسانی و کاهش هزینه های تحقیقات
 • امکان استفاده از امکانات و خدمات موجود در مرکز رشد بخصوص خدمات مشاوره ای و  دوره های آموزشی
 • تسهیل در تجاری سازی دستاورد‌های تحقیقاتی