کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 695   |   تاریخ درج: Wednesday, September 27, 2017   |   ساعت: 12:00 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: مسئول پورتال

 

کسب رتبه برتر شرکت آمیتیس ژن در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری

شرکت گروه توسعه فناوری آمیتیس ژن از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری رازی موفق به اخذ رتبه برتر گردید.


شرکت گروه توسعه فناوری آمیتیس ژن از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد فناوری رازی در چهارمین نمایشگاه زیست فن آوری به عنوان شرکت برتر در حوزه زیست فناوری صنعتی ،تجهیزات و محیط زیست انتخاب گردید.

Share نسخه مخصوص چاپ